Avfallssystem

Nedgravde avfallsbrønner

Vi bistår med hele prosessen:

  • Oppretter kontakt med kommune og renovasjonsselskap som godkjenner plassering.

  • Vi tegner anlegget og leverer nødvendige søknader.

  • Graving og montering.

  • Istandsetting av omkringliggende areal.

Ønsker du et uforpliktende tilbud?